SC Mast3r Quadrant Consulting SRL asigura pe baza de contract de administrare
   managementul financiar si managementul de proprietate al Asociatiei de Proprietari astfel:
 • efectuarea formalitatilor necesare in angajare contractelor cu furnizorii seviciilor necesare pentru exploatarea si intretinerea cladirilor (inclusiv instalatiile si echipamentele aflate in proprietate comuna) , pentru derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;


 • angajarea si urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;


 • controlul personalului angajat de asociatie pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale si in caz de incalcare a acestora ,sesizarea Comitetului Executiv;


 • inspectarea proprietatii individuale in vederea inlaturarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna(pe verticala) si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei (scurgeri de apa etc.) ;


 • citirea , lunar sau periodic, functie de hotararea Adunarii Generale si de intelegerea intre proprietar si asociatia de proprietari, a indexului contoarelor individuale apartinand proprietarilor si inscrierea sau verificarea inscrierii acestuia in fisa de apartament;


 • gestionarea bunurilor si fondurilor banesti ale asociatiei asigurandu-se astfel: inregistrarea cronologica si sistematica , in contabilitate, a operatiunilor, in functie de natura lor, in mod unilateral, stabilirea totalului debitului si creditului, precum si al soldului fiecarui cont; stabilirea debitului si creditului pentru fiecare proprietar ; intocmirea corecta a registrelor si formularelor obligatorii si a celor stabilite de Adunarea generala;


 • Gestionarea fondurilor banesti ale asociatiei de proprietari de catre administrator se face conform normelor specifice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla (evidenta simpla);


 • calcularea si încasarea penalizarilor conform Legii 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a Hotarârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si a sistemului aprobat de adunarea generala;


 • încasarea, în locul pus la dispozitie de catre asociatie a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum si a altor venituri cuvenite Asociatiei;


 • întocmirea listelor lunare de plata si afisarea acestora;


 • întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine beneficiarul, plata impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat, întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat, întocmirea si depunerea, semestrial, a Situatia elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la Prmaria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
 
 • organizarea contabilitatii în partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, întocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea si conducerea contabilitătii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
 
Avantaje

     Profesionalism
     Transparenta
     Disponibilitate
     Corectitudine
     Flexibilitate
     Siguranta
     Eficienta
Link-uri utile:

     Primaria municipiului Bucuresti
     Primaria Sectorului 1
     Primaria Sectorului 2
     Primaria Sectorului 3
     Primaria Sectorului 4
     Primaria Sectorului 5
     Primaria Sectorului 6


          In cazul in care nu doriti colaborare sub forma unui contract de administrare, va oferim personalul calificat pentru a ocupa postul de administrator;

          Pentru detalii va stam la dispozitie la telefon 0722 550 089 sau la adresa de email office@administratie-imobile.ro
© 2009 MAST3R QUADRANT CONSULTING